Pani z warzywniaka

Chcesz byś naprawdę szczęśliwy?  Bądź zatem po prostu … dobry, bezwarunkowo, w każdym momencie.

Zapomnij o przyszłości. Liczy się tylko ten moment, teraz. Bez względu na okoliczności bądź dobrym człowiekiem. W stosunku do przyjaciela, ukochanej osoby, członków rodziny, kogoś, kogo nienawidzisz, kogoś, kogo spotykasz po raz pierwszy na ulicy, do siebie samego. Bądź po prostu dobry, w jakikolwiek sposób.